Publicaties

5 years of Dutch eco-driving: managing behavioural change

Februari 2017

In the past years a new management approach has been developed to stimulate and monitor energy savings at the largest Dutch Train Operating Company (TOC), Nederlandse Spoorwegen (NS). This so called “Energie Zuinig Rijden” (EZR), or eco-driving approach has led to yearly energy savings of up to 5% from 2010 to 2015.
The EZR approach is a bottom-up approach which intends to bring about behavioural change.
An energy saving monitor has been developed, and implemented for feedback to the managers, and enabling them to take additional actions in order to enhance performance.

Transportation Research Part A, Volume 98, Pages 46–63

Authors: Ralph Luijt, Nederlandse Spoorwegen  / Maarten van den Berge, Nederlandse Spoorwegen / Helen Willeboordse, SpoorGloren en Jan Hoogenraad, SpoorGloren

 

Publicaties energiezuinig rijden

mei 2016

SpoorGloren publiceert een aantal artikelen over de implementatie van energiezuinig rijden bij de Nederlandse Spoorwegen. Hiervoor is zowel nationaal als internationaal grote belangstelling.

In de loop van 4,5 jaar is een besparing van 5% in energieverbruik gehaald.
SpoorGloren heeft NS (Nederlandse Spoorwegen) ondersteund bij de aanpak van de implementatie van energiezuinig rijden, en heeft een monitoringsysteem ontwikkeld waarmee het energieverbruik gemeten wordt.

Heeft er iemand baat bij modal shift?

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk

20 november 2014

Bij veel modal shift projecten wordt gekeken naar inhoudelijke verbeteringen. Hierbij wordt vaak gekeken naar de rol van ofwel de overheid (zie bijv. Geerlings et al 2008), ofwel de reiziger zelf (directe incentives als bij spitsmijden, zie bijv. TRANSUMO bundel). In deze paper wordt juist de rol van andere (markt) partijen onderzocht. Het theoretisch kader wordt gevormd door een vijftal stellingen.

Download PDF voor meer informatie

Monitoring the performance of the pedestrian transfer function of train stations using automatic fare collection data

Transportation Research Procedia 2 (2014) 642 – 650

22 oktober 2014

Over the last years all train stations in The Netherlands have been equipped with automatic fare collection gates and/or validators. All public transport passengers use a smart card to pay their fare. In this paper we present a monitor for the performance of the pedestrian function of train stations which is based on data from the automatic fare collection system. To our knowledge this is the first study that uses smart card data in the context of pedestrian behaviour at train stations. To illustrate the added value of the monitor, various applications for a number of train stations are presented.

Lees meer op sciencedirect.com

PERL data language (PDL)

A presentation on the use of the programming language PERL by Spoorgloren

25 april 2014

The slides and a video from the NLPW - Nederlandse Perl Workshop 2014 A small primer there on what PDL is, and for who. Some examples of what Spoorgloren uses it for.

Bekijk video

Nederlandse Spoorwegen - project AURORA

Project AURORA voorspelt voor elke trein het aantal reizigers

december 2013

De NS organiseerde in 2009 een wedstrijd tussen drie wiskundige teams. De opdracht was om in twee maanden zo goed mogelijk in te schatten hoeveel reizigers er per traject en tijdstip in de treinen hebben gezeten. Het ging om treinen die in 2008 in de Kop van Noord-Holland hebben gereden. De wedstrijd is gewonnen door econometristen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) maar vormde ook de start van het project AURORA. In STAtOR werd verslag gedaan van de wedstrijd.

Hoeveel reizigers zitten er in de trein?

Wedstrijd NS groot succes!

maart 2010

Op 27 oktober heeft bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht een symposium plaatsgevonden met als titel ‘Hoeveel reizigers zitten er in de trein?’. De aanleiding was een wedstrijd die NS had georganiseerd tussen 3 wiskundige teams. In deze wedstrijd hebben de teams in korte tijd (2 maanden) zo goed mogelijk geschat hoeveel reizigers er per traject en tijdstip in treinen in de Kop van Noord-Holland hebben gezeten. Het ging om treinen die in 2008 hebben gereden. De wedstrijd is gewonnen door econometristen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees meer op STAtOR